3 Μηχανικοί Ανελκυστήρες σε Συγκρότημα Κατοικιών, Σέλφος, Ισλανδία

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: HM Lyftur

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: HM Lyftur

Τύπος Κτιρίου: Κτίριο Κατοικιών

Τύπος Ανελκυστήρα: Μηχανικοί Ανελκυστήρες χωρίς Μηχανοστάσιο

Στάσεις Ορόφων: 4

Άτομα/Κιλά: 13/1000kg

Τύπος Θαλάμου: Tempo PC

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Τηλεσκοπικού ανοίγματος

Περιγραφή Έργου

Στο συγκρότημα κατοικιών εγκαταστάθηκαν 3 ολοκληρωμένοι μηχανικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο, 4 στάσεων με θάλαμο Tempo PC χωρητικότητας 13 ατόμων και δίφυλλες τηλεσκοπικές θύρες.

Τι χρησιμοποιήθηκε