Καριερα

Λόγω της ανάπτυξης της εταιρείας μας, συνεχώς προκύπτουν νέες θέσεις εργασίας διαφορετικών ειδικοτήτων. Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στη Metron μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected]

Θέσεις Εργασίας

Η Metron είναι μια ηγετική ελληνική επιχείρηση στον κλάδο του σχεδιασμού και της κατασκευής ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων. Η εταιρική της λειτουργία βασίζεται σε τρεις άξονες: το ανθρώπινο δυναμικό της, την εντιμότητα και τη δημιουργικότητα. Έχοντας μια σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, η Metron αναζητεί ικανούς ανθρώπους για να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε μαζί και επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση στο Υποκατάστημα Αθηνών:

Σύμβουλος Πωλήσεων

 

Το άτομο που ψάχνουμε θα είναι ένας ικανός και ενεργητικός πωλητής Β2Β, με υψηλό επίπεδο αυτοπαρακίνησης. Θα ανήκει στο Τμήμα Πωλήσεων της Metron και θα αναφέρεται καταρχήν στον Υπεύθυνο Υποκ/τος Αθηνών και σε δεύτερο επίπεδο στον Εμπορικό Δ/ντή. Ο βασικός στόχος της εργασίας θα είναι η εφαρμογή της εταιρικής εμπορικής πολιτικής, στα πλαίσια της αγοράς κυρίως της Αθήνας και κατ’ επέκταση της Νοτίου Ελλάδας.

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Υποστήριξη υφιστάμενων πελατών, κυρίως γραφεία εγκαταστατών ανελκυστήρων
 • Εξεύρεση πιθανών συμβατών πελατών
 • Ανάπτυξη νέων μακροπρόθεσμων συνεργασιών
 • Παροχή οικονομικών ή τεχνικών πληροφοριών σχετικών με τον ανελκυστήρα όταν χρειάζεται
 • Βελτιστοποίηση της συνολικής εμπειρίας των πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής, με τεχνικό προσανατολισμό κατά προτίμηση
 • Εργασιακή εμπειρία σε πωλήσεις 3-5 χρόνια, κυρίως σε βιομηχανικά προϊόντα
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υψηλό επίπεδο διαπραγματευτικών ικανοτήτων
 • Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων
 • Ικανότητα ομαδικής λειτουργίας και συνεργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Θετική διάθεση, ενθουσιασμός, αυτοπαρακίνηση

 

Πιθανή προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο των ανελκυστήρων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Η εταιρία μας προσφέρει σταθερό μισθό, σε συνδυασμό με επιπλέον αμοιβές σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους. Επίσης, η Metron διακρίνεται για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, σεβασμό, ήθος και πελατοκεντρική αντίληψη. Η απαραίτητη αρχική εκπαίδευση θα γίνει στην έδρα της Metron, στις Σέρρες. Επιπλέον ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης αποτελούν βασικό μέρος της λειτουργίας μας και της εργασιακής εξέλιξης των εργαζομένων μας.

 

Η Metron, ηγετική ελληνική επιχείρηση στον κλάδο του σχεδιασμού και της κατασκευής ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρων, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Τεχνικός Υποστήριξης (Service)

 

Η θέση ανήκει στο Τμήμα Aftersales (Engineering Solutions Dpt.) και αφορά σε Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε., που θα έχει ως βάση τις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στις Σέρρες.

Αρμοδιότητες θέσης:

 • Τεχνική υποστήριξη κυρίως των πελατών εξωτερικού σχετικά με το σύνολο του ανελκυστήρα.
 • Διάγνωση και επίλυση απλών ή/και σύνθετων τεχνικών προβλημάτων.
 • Διαχείριση αιτημάτων για ανταλλακτικά.
 • Τακτικές επισκέψεις σε πελάτες στο εξωτερικό και εντός Ελλάδος, δεδομένων των συνθηκών.
 • Συμμετοχή σε project εκπαίδευσης πελατών.
 • Καταγραφή αναφορών στο CRM (πληροφοριακό σύστημα) της εταιρείας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. με προσανατολισμό τομείς όπως ηλεκτρολογία, ηλεκτρονικά, αυτοματισμοί.
 • Υψηλό επίπεδο χρήσης της αγγλικής γλώσσας, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.
 • Πολύ καλή γνώση Γερμανικών σε επίπεδο άνετης προφορικής και γραπτής επικοινωνίας.
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων.
 • Ικανότητα ομαδικής λειτουργίας και συνεργασίας.
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων.
 • Θετική διάθεση, αυτοπαρακίνηση.

 

Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα θα συνεκτιμηθεί θετικά.

 

Η εταιρία μας προσφέρει σταθερές αποδοχές, με δυνατότητα εξέλιξης. Η Metron παρέχει επίσης ένα άψογο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, σεβασμό, ήθος και ανθρωπο-κεντρική αντίληψη. Επιπλέον δυνατότητες εκπαίδευσης και ανάπτυξης είναι επίσης βασικό κομμάτι της λειτουργίας μας.

 

CONTACT metron