Πανοραμικός Ανελκυστήρας σε Ιδιόκτητη Κατοικία, Ισραήλ

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: TAAMAL MIZRA ELECTRA

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: TAAMAL MIZRA ELECTRA

Τύπος Κτιρίου: Ιδιόκτητη Κατοικία

Τύπος Ανελκυστήρα: Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Στάσεις Ορόφων: 2 στάσεις

Άτομα/Κιλά: 6/450kg

Τύπος Θαλάμου: Panoramic

Τύπος Θύρας: Panoramic

Περιγραφή Έργου

Τι χρησιμοποιήθηκε