Μηχανικός Ανελκυστήρας MRL σε Κτίριο Κατοικιών στη Ρόντοβρε, Δανία

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: HYDRO-CON A/S

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: HYDRO-CON A/S

Τύπος Κτιρίου: Κτίριο Κατοικιών

Τύπος Ανελκυστήρα: MRL

Στάσεις Ορόφων: 6 στάσεις

Άτομα/Κιλά: 8/630kg

Τύπος Θαλάμου: Tempo Inox

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Πόρτα Τηλεσκοπικού Ανοίγματος

Περιγραφή Έργου

Τι χρησιμοποιήθηκε