Μηχανικός Ανελκυστήρας MRL-G σε Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα, Λάντσχουτ, Γερμανία

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: AGA

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: AGA

Τύπος Κτιρίου: Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα

Τύπος Ανελκυστήρα: MRL-G

Στάσεις Ορόφων: 6

Άτομα/Κιλά: 11/825kg

Τύπος Θαλάμου: Tempo PC

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Πόρτα Τηλεσκοπικού Ανοίγματος

Περιγραφή Έργου

Τι χρησιμοποιήθηκε