Υδραυλικός Ανελκυστήρας σε Κτίριο Κατοικίας, Dubai, Η.Α.Ε.

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: MASSAED Installation of Elevators & Escalators

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: MASSAED Installation of Elevators & Escalators

Τύπος Κτιρίου: Κτίριο Κατοικίας

Τύπος Ανελκυστήρα: Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Στάσεις Ορόφων: 3

Άτομα/Κιλά: 8/630kg

Τύπος Θαλάμου: Master

Τύπος Θύρας: 2φυλλες Κεντρικού Ανοίγματος με καθαρό άνοιγμα 800mm

Περιγραφή Έργου

Στο συγκεκριμένο κτίριο κατοικίας στο Dubai έχει εγκατασταθεί ολοκληρωμένο σύστημα υδραυλικού ανελκυστήρα 3 στάσεων με θάλαμο Master χωρητικότητας 13 ατόμων με ειδικό σχεδιασμό ψευδοροφής και πατώματος (παραδοσιακό σχέδιο στο Dubai). Οι θύρες του θαλάμου είναι δίφυλλες κεντρικού ανοίγματος πανοραμικές με Inox πλαίσιο και καθαρό άνοιγμα 800mm.

Τι χρησιμοποιήθηκε