3 Ανελκυστήρες στο Ξενοδοχείο Syntopia, Ρέθυμνο, Κρήτη

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: Σ. Γιαννικάκης Τουριστικές & Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις α.ε.

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: Μανιαδής Α. Στειακάκης Α. Ο.Ε. (LEVEL UP LIFT SOLUTIONS)

Τύπος Κτιρίου: Ξενοδοχείο

Τύπος Ανελκυστήρα: Υδραυλικοί

Στάσεις Ορόφων: 6

Άτομα/Κιλά: 9/675kg (ανελκυστήρας κοινού) & 6/450kg (ανελκυστήρας προσωπικού) & 1250kg η πλατφόρμα

Τύπος Θαλάμου: Luminous με ειδική παραγγελία στην γυάλινη επένδυση (ανελκυστήρας κοινού) & Tempo PC (ανελκυστήρας προσωπικού)

Τύπος Θύρας: Palm

Περιγραφή Έργου

Στο Syntopia Hotel έχουν τοποθετηθεί 3 ανελκυστήρες. Ο πρώτος, ο ανελκυστήρας του κοινού, είναι υδραυλικός 6 στάσεων με θάλαμο Luminous 9 ατόμων και ειδική γυάλινη επένδυση. Ο δεύτερος ανελκυστήρας που αφορά στο προσωπικό του ξενοδοχείου, είναι επίσης υδραυλικός 6 στάσεων, με θάλαμο Tempo PC, 6 ατόμων. Ο τρίτος ανελκυστήρας είναι μια πλατφόρμα 2 στάσεων κατάλληλη για 1250 κιλά. Και στους τρεις θαλάμους χρησιμοποιήθηκαν ημιαυτόματες θύρες Palm.

Τι χρησιμοποιήθηκε