3 Μηχανικοί Ανελκυστήρες στο Ξενοδοχείο Double Tree Hilton, Tyumen, Σιβηρία

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: SLK Tyumen

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: SLK Tyumen

Τύπος Κτιρίου: Ξενοδοχείο

Τύπος Ανελκυστήρα: MR

Στάσεις Ορόφων: 10 (στον 1ο ανελκυστήρα) & 9 (στον 2ο και στον 3ο ανελκυστήρα)

Άτομα/Κιλά: 21/1600kg (στον 1ο ανελκυστήρα) & 13/1000kg (στον 2ο και στον 3ο ανελκυστήρα)

Τύπος Θαλάμου: Tempo PC (στον 1ο ανελκυστήρα) & Silva Inox (στον 2ο και στον 3ο ανελκυστήρα)

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Κεντρικές με καθαρό άνοιγμα 900mm

Περιγραφή Έργου

Στο Double Tree Hilton Hotel έχουν τοποθετηθεί 3 ανελκυστήρες. Ο πρώτος, είναι μηχανικός ανελκυστήρας με μηχανοστάσιο, 10 στάσεων και θάλαμο Tempo PC χωρητικότητας 21 ατόμων. Ο δεύτερος και ο τρίτος ανελκυστήρας είναι μηχανικός ανελκυστήρας με μηχανοστάσιο, 9 στάσεων και θάλαμο Silva Inox χωρητικότητας 13 ατόμων. Οι θύρες που έχουν χρησιμοποιηθεί και για τους τρεις ανελκυστήρες είναι δίφυλλες κεντρικού ανοίγματος Inox Σατινέ.

Τι χρησιμοποιήθηκε