Υδραυλικός Ανελκυστήρας σε Ιδιόκτητη Κατοικία, Dubai, Η.Α.Ε.

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: MASSAED Installation of Elevators & Escalators

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: MASSAED Installation of Elevators & Escalators

Τύπος Ανελκυστήρα: Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Στάσεις Ορόφων: 2

Άτομα/Κιλά: 8/675kg

Τύπος Θαλάμου: Panoramic

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Τηλεσκοπική με καθαρό άνοιγμα 900mm

Περιγραφή Έργου

Στη συγκεκριμένη ιδιόκτητη κατοικία στο Dubai έχει εγκατασταθεί ολοκληρωμένο σύστημα υδραυλικού ανελκυστήρα 2 στάσεων, με θάλαμο Panoramic χωρητικότητας 8 ατόμων. Οι θύρες του θαλάμου είναι 2φυλλες Τηλεσκοπικές Inox και καθαρό άνοιγμα 900mm.

Τι χρησιμοποιήθηκε