2 Ολοκληρωμένες Λύσεις Ανελκυστήρων στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Ίλιον, Αττική

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: ΣΤΡΙΦΤΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: ΣΤΡΙΦΤΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Τύπος Κτιρίου: Δημόσιο Κτίριο

Τύπος Ανελκυστήρα: Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Στάσεις Ορόφων: 4

Άτομα/Κιλά: 11/ 825Kg (1ος Ανελκυστήρας) & 8/670kg (2ος Ανελκυστήρας)

Τύπος Θαλάμου: Tempo Inox

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Τηλεσκοπική με καθαρό άνοιγμα 900mm (1ος Ανελκυστήρας) & 1300mm (2ος Ανελκυστήρας)

Περιγραφή Έργου

Η ειδική εκπαίδευση είναι μία μεγάλη πρόκληση γιατί αποτελεί μία εναλλακτική ερμηνεία του κόσμου και του ανθρώπου. Έτσι και ο σχολικός χώρος ειδικής εκπαίδευσης δεν είναι ένα κτίριο αλλά ο δρόμος μάθησης των μαθητών με μαθησιακές, κινητικές και αισθητηριακές δυσκολίες.

Στόχος μας ήταν να δώσουμε λύσεις με ποιότητες μοναδικές για τη μείωση άγχους των μαθητών που μπορεί να προέλθει από τη δυσκολία επεξεργασίας των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος και διάδρασης με αυτό.

Μετά από μελέτη των αναγκών του έργου, ως βέλτιστη λύση κρίθηκε η τοποθέτηση 2 ολοκληρωμένων υδραυλικών συστημάτων ανελκυστήρα με τον έναν θάλαμο νοσοκομειακού τύπου για την εξασφάλιση εξαιρετικής άνεσης στην κίνηση.

✔ 2 Ολοκληρωμένα Σύστημα Υδραυλικού Ανελκυστήρα
✔ 4 στάσεις
✔ Θάλαμος Tempo Inox
✔ Χωρητικότητα 8 και 11 ατόμων αντίστοιχα
✔ 2φυλλες Θύρες Τηλεσκοπικού Ανοίγματος

Τι χρησιμοποιήθηκε