1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, Ίλιον, Αττική

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: ΣΤΡΙΦΤΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: ΣΤΡΙΦΤΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ

Τύπος Κτιρίου: Δημόσιο Κτίριο

Τύπος Ανελκυστήρα: Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Στάσεις Ορόφων: 4

Άτομα/Κιλά: 11/ 825Kg (1ος Ανελκυστήρας) & 8/670kg (2ος Ανελκυστήρας)

Τύπος Θαλάμου: Tempo Inox

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Τηλεσκοπική με καθαρό άνοιγμα 900mm (1ος Ανελκυστήρας) & 1300mm (2ος Ανελκυστήρας)

Περιγραφή Έργου

Στο Ειδικό Δημοτικό σχολείο έχουν τοποθετηθεί 2 ολοκληρωμένα υδραυλικά συστήματα ανελκυστήρα, 4 στάσεων με θάλαμο Tempo Inox και θύρες 2φυλλες τηλεσκοπικού ανοίγματος. Ο πρώτος θάλαμος είναι νοσοκομειακού τύπου χωρητικότητας 8 ατόμων, ενώ ο δεύτερος είναι απλός επιβατικός ανελκυστήρας χωρητικότητας 11 ατόμων.

Τι χρησιμοποιήθηκε