Οι άνθρωποι της Metron.

Στη Metron εμπνεόμαστε από τις ανθρώπινες ανάγκες, γι’ αυτό σχεδιάζουμε και παράγουμε προϊόντα επικεντρωμένα σε αυτές.

Inspired by Life…Designing for it…

Θέμης Αστερίου
Διευθυντής Παραγωγής

December 2020-GR (1)