Οι άνθρωποι της Metron

Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον δημιουργεί ανάγκη για σωστή πληροφόρηση και ταχύτητα αποφάσεων. Είμαστε προσηλωμένοι στην αποτελεσματική λειτουργία του λογιστηρίου για να αποτελούμε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύσεων και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στους συνεργάτες μας, ακολουθώντας πάντα την εταιρική φιλοσοφία του Δίκαιου Επιχειρείν.

Αθανασία Κουμάνη
Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Koumani-Athanasia-GR