Θυρες

Προϊόν ορόσημο για την εταιρία, καθώς αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η αναγνωρισιμότητα της Metron στην ελληνική αγορά αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, είναι οι θύρες. Η Metron διαθέτει μια πλήρη γκάμα που καλύπτει κάθε λειτουργική και αισθητική απαίτηση.

Μοντέλα Θυρών

CONTACT metron