Θυρες

Περιγραφή

Προϊόν ορόσημο για την εταιρία, καθώς αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίστηκε η αναγνωρισιμότητα της Metron στην ελληνική αγορά αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, είναι οι θύρες. Η Metron διαθέτει μια πλήρη γκάμα που καλύπτει κάθε λειτουργική και αισθητική απαίτηση.

Έντυπα

Πόρτες Ανελκυστήρων :

Download pdf

Μοντέλα Θυρών Ανελκυστήρων :

Download pdf

Σχετικά Έργα