Διπλό Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανελκυστήρα στο Ξενοδοχείο Santana, Saint Paul’s Bay, Μάλτα

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: High Rise Lifts Ltd

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: High Rise Lifts Ltd

Τύπος Κτιρίου: Ξενοδοχείο

Τύπος Ανελκυστήρα: MRL-G

Στάσεις Ορόφων: 8

Άτομα/Κιλά: 8/600kg

Τύπος Θαλάμου: Silva Inox

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Τηλεσκοπική με καθαρό άνοιγμα 900mm

Ειδικά Χαρακτηριστικά : Πρόκειται για διπλό ολοκληρωμένο σύστημα ανελκυστήρα

Περιγραφή Έργου

Στο ξενοδοχείο Santana έχει εγκατασταθεί διπλό ολοκληρωμένο σύστημα μηχανικού ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο 8 στάσεων. Και οι δύο θάλαμοι είναι Silva Inox χωρητικότητας 8 ατόμων. Στον θάλαμο χρησιμοποιήθηκαν δίφυλλες πόρτες τηλεσκοπικού ανοίγματος με καθαρό άνοιγμα 900mm

Τι χρησιμοποιήθηκε