Ξενοδοχείο Koukoumi, Άνω Μέρα, Μύκονος

Πληροφορίες Έργου

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: Αθανασόπουλος Δημήτρης

Τύπος Κτιρίου: Ξενοδοχείο

Τύπος Ανελκυστήρα: 2 Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Στάσεις Ορόφων: 3 στάσεις (1ος Ανελκυστήρας) & 2 στάσεις (2ος Ανελκυστήρας)

Άτομα/Κιλά: 8/630kg

Τύπος Θαλάμου: Embrace PC

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Τηλεσκοπικού ανοίγματος

Περιγραφή Έργου

Στο Koukoumi Hotel έχουν τοποθετηθεί δύο ολοκληρωμένα συστήματα υδραυλικού ανελκυστήρα με θάλαμο Embrace PC και δίφυλλες πόρτες  τηλεσκοπικού ανοίγματος. Πρόκειται για ανελκυστήρες χωρητικότητας 8 ατόμων, 3 στάσεων και 2 στάσεων αντίστοιχα.

Τι χρησιμοποιήθηκε