2 Ολοκληρωμένες Λύσεις Ανελκυστήρων στο Ξενοδοχείο Panorama Hill, Νέα Ηρακλείτσα, Καβάλα

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: Ανελκυστήρες Χασιώτης

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: Ανελκυστήρες Χασιώτης

Τύπος Κτιρίου: Ξενοδοχείο

Τύπος Ανελκυστήρα: Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Στάσεις Ορόφων: 4

Άτομα/Κιλά: 8/630kg (1ος Ανελκυστήρας) - 6/525kg (2ος Ανελκυστήρας)

Τύπος Θαλάμου: Embrace PC (1ος Ανελκυστήρας) - Tempo Inox (2ος Ανελκυστήρας)

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Πόρτα Τηλεσκοπικού Ανοίγματος (1ος Ανελκυστήρας) - Palm Tempo (2ος Ανελκυστήρας)

Περιγραφή Έργου

Τι χρησιμοποιήθηκε