Μηχανικός Ανελκυστήρας σε Δημαρχείο, Ceyreste, Γαλλία

Πληροφορίες Έργου

Πελάτης: AMS Ascenseurs

Αρχιτέκτονας/Εγκαταστάτης: AMS

Τύπος Κτιρίου: Δημόσιο Κτίριο

Τύπος Ανελκυστήρα: MRL-L Gearless

Στάσεις Ορόφων: 3

Άτομα/Κιλά: 7/525kg

Τύπος Θαλάμου: Tempo PC

Τύπος Θύρας: 2φυλλη Τηλεσκοπική Α2 με καθαρό άνοιγμα πόρτας 800mm

Περιγραφή Έργου

Στο διαχρονικό κτίριο το οποίο χρησιμοποιείται για Δημαρχείο έχει εγκατασταθεί μηχανικός ανελκυστήρας 3 στάσεων με θάλαμο Tempo PC χωρητικότητας 7 ατόμων και θύρες δίφυλλες τηλεσκοπικές.

Τι χρησιμοποιήθηκε