Οι άνθρωποι της Metron

“Έχοντας την αριστεία στο DNA μας, παράγουμε αξιόπιστα προϊόντα εύκολα για εγκατάσταση.”

Ιωάννης Κουγιουμτζόπουλος
Προϊστάμενος Τμήματος Συναρμολόγησης

February GR 2021