espa banner

WARTOŚCI & WIZJA

Naszą wizją jest budowanie na całym świecie zespołu ludzi składającego się zarówno z pracowników, jak i współpracowników, którzy pod szyldem firmy Metron kształcą się, tworzą oraz zwyciężają według zasad uczciwego współzawodnictwa.

Z tego powodu:

  • Pracujemy jako zespół, ponieważ efekt końcowy pracy zespołowej jest zawsze lepszy niż indywidualny wynik każdego członka.
  • Skupiamy się na naszym „kliencie”, dążąc do tego, aby każde nasze działanie stanowiło dla niego wartością dodaną.
  • Działamy w sposób skoordynowany, tak abyśmy byli zgodni zarówno ze sobą nawzajem, jak i ze wspólną strategią firmy.
  • Dążymy do efektu końcowego z pełną świadomością tego, co chcemy osiągnąć i bez podejmowania kompromisów w czymkolwiek innym niż to, co najlepsze.

W Metron rozwijamy naszą działalność i budujemy tożsamość korporacyjną w oparciu o trzy wartości:

1) Ludzie

Kamieniem węgielnym, na którym opiera się firma, są jej ludzie – zarówno ci, którzy obsługują działy produkcyjne, jak i ci, którzy są bardziej widoczni. Dla firmy Metron ludzie do niej należący są największą przewagą konkurencyjną i stałym źródłem inspiracji – teraźniejszych oraz przyszłych. Szacunek, etyka, praca zespołowa oraz umiejętność skoordynowanego działania to ponadczasowe wartości firmyzapewniające najwyższy możliwy poziom obsługi oraz wsparcia naszych partnerów i klientów.

2) Uczciwość

Firma Metron dąży do długoterminowego, niezawodnego partnerstwa poprzez podejmowanie decyzji korzystnych dla wszystkich. Dotyczy to naszych partnerów, pracowników i samej firmy.

3) Kreatywność

Aby zapewnić jak najwyższą satysfakcję naszych klientów, jesteśmy w fazie ciągłego doskonalenia i procesu innowacji. Kreatywność to dla nas elastyczność oraz poszukiwanie i znajdowanie najlepszego możliwego rozwiązania, które sprosta wymaganiom naszych klientów. Zaszliśmy tak daleko nie dlatego, że jesteśmy najlepsi, ale dlatego, że słuchamy naszych klientów, cenimy ich opinię i jesteśmy gotowi do doskonalenia się, za każdym razem robiąc krok do przodu. Naszym celem jest dostarczanie produktów i usług w pełni odpowiadających potrzebom naszych klientów. Jesteśmy konkurencyjną firmą, ponieważ dbamy zarówno o naszą własną przyszłość, jak i o przyszłość naszych partnerów.

CONTACT metron